Austrumvidzeme

Jaunumi


Darba aizsardzība un drošība
 1. Komplektējam grupas DARBA AIZSARDZĪBĀ UN DROŠĪBĀ, Kods 20P 862 00 pēc Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas (60 st) un


  10 specializēto zināšanu apguves darba aizsardzības jomā (40 st) programmām:


  1) Būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrades nozarē;


  2) Lauksamniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības nozarē;


  3) Kokapstrādes, mēbeļu ražošanas, papīra papīra izstrādājumu ražosānas nozarē;


  4) Transporta uz uzglabāšanas nozarē;


  5) Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu nozarē;


  6) Elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes, gaisa kondicionēšanas, ūdens apgādes, atkritumu apsaimniekošanas nozarē;


  7) Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozarē;


  8) Metālapstrādes, elektrisko iekārtu, autombīļu, dzelzsceļa lokmotīvju un ritošā sastāva ražošanas, laivu un kuģu būves nozarē;


  9) Ķīmisko vielu, plastmasas un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, poligrāfijas un ierakstu producēšanas nozarē;


  10) Slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē.  13/02/2017, 20:20:42

Pārvietojamā datorklase
 1. SIA mācību centrs „AUSTRUMVIDZEME” realizē projektu „Pārvietojamās mācību klases izveidošana un aprīkošana Gulbenes novada iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšanai”, projekta Nr. 10-07-LL05-L413202-000005. Realizējot projektu, ir iegādāta un izveidota pārvietojama datorklase ar portatīvajiem datoriem un printeri un mācību centrā uzstādīta interaktīvā tāfele. Projekta publiskais finansējums ir 50 % no projekta izmaksām.


  Iegādāto pārvietojamo datorklasi var izmantot arī citi interesenti mācībām vai interešu nodarbībām novada pagastos.  Par iespējām izmantot pārvietojamo datorklasi interesēties SIA mācību centrā „Austrumvidzeme”, Ozolu ielā 1, Gulbenē, tālr. 64471286.  24/03/2015, 15:23:50

« Iepriekšējā lapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11