Austrumvidzeme

Jaunumi


Personas datu aizsardzības izlaidums
 1. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas ietvaros laikā no 21.08.2019. līdz 25.09.2019. tika apgūta neformālās izglītības programma "Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība" 24 mācību stundas Ozolu ielā 1, Gulbenē. Izglītojamie apguva teorētiskās zināšanas par fizisko personu datu neaizskaramību, attiecībā uz fizisku personu datu apstrādi, kas pasargā fiziskās personas no personu datu aizsardzības likuma normu ieviešanas uzņēmumā, palīdz identificēt personas datu nozīmi uzņēmumu un organizāciju iekšējos procesos, apgūt teorētiskās zināšanas par personas datu aizsardzību un neaizskaramību attiecībā uz fizisku personu datu apstrādi, izanalizēt, kā notiek Vispārīgas datu aizsardzības regulas ieviešana praksē un rast risinājumus Regulas ieviešanas procesā identificēto problēmu novēršanai. Apmācībās gūtās zināšanas nodrošinās zināšanas fiziskām personām par personu datu aizsardzības likuma normu un jauninājumu ieviešanu uzņēmumos un organizācijās.


  Personas fotogrāfiju var publicēt tikai ar personas atļauju vai likumā noteiktos gadījumos.
  25/09/2019, 20:24:26

Aktualizēts Pašvērtējuma ziņojums
 1. Šeit variet apskatīt Aktualizētu pašnovērējuma ziņojumu  16/07/19, 18:00:00

NĀC MĀCĪTIES SIA mācību centrā ,,AUSTRUMVIDZEME”!
 1.  
  Programma: Datu analīze un pārskatu sagatavošana


  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma


  Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas


  Priekšzināšanu līmenis: Dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas-pamatzināšanas datora lietošanā (darbs ar peli,


  tastatūru).


  Programmas īss apraksts: Apgūt padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas par


  Microsoft Excel lietotāja funkcijām un formulām, datu analīzi, tabulu veidošanu


  un noformēšanu, šūnu satura formatēšanu, datu ievadi un darbības ar datiem, dokumentu sagatavošanu izdrukāšanai


  un drukāšanu.


  Programmas stundu skaits: 44 (2,5 mēneši)


  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 19,80


  Apmācību vietas:


  Ozolu iela 1, Gulbene


  Pils iela 21, Alūksne


  Latgales iela 20, Rēzekne


  Rīgas iela 4, Madona 


  Pilskalna iela 14, Bauska


  kooperatīvā iela 6 un Daugavpils iela 34, Preiļi


  Vienības iela 101, Kārsava


   


  Programma: Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība


   Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma


  Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas°


  Priekšzināšanu līmenis:  Bez priekšzināšanām


  Programmas īss apraksts: Apgūt teorētiskās zināšanas par fizisko personu datu neaizskaramību, attiecībā uz fizisku


  personu datu apstrādi. Apmācībās gūtās zināšanas pasargās fiziskās personas no personu datu aizsardzības likuma


  normu ieviešanas uzņēmumā. Identificēt personas datu nozīmi uzņēmumu un organizāciju iekšējos procesos, apgūt


  teorētiskās zināšanas par personas datu aizsardzību un neaizskaramību attiecībā uz fizisku personu datu apstrādi.


  Izanalizēt, kā notiek Vispārīgas datu aizsardzības regulas ieviešana praksē un rast risinājumus Regulas ieviešanas


  procesā identificēto problēmu novēršanai. Apmācībās gūtās zināšanas nodrošinās zināšanas fiziskām personām par


  personu datu aizsardzības likuma normu un jauninājumu ieviešanu uzņēmumos un organizācijās.


  Programmas stundu skaits: 24 (2 mēneši)


  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 10,80


  Apmācību vietas:


   Ozolu iela 1, Gulbene


   Pils iela 21, Alūksne 


  Latgales iela 20, Rēzekne


   Rīgas iela 4, Madona


   


   
  Programma: Profesionālā angļu valoda mehāniķiem


  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma


   Nozare: Mūžizglītības kompetences


  Priekšzināšanu līmenis:  Angļu valoda ar priekšzināšanām. Diagnosticējošais tests angļu valodas apguves līmeņa


  noteikšanai.


  Programmas īss apraksts: Sekmēt izglītojamā spējas lietot angļu valodu veiksmīgai mehāniķa darba pienākumu


  izpildei. Attīstīt izglītojamā prasmes:- mutiski komunicēt ar darba devēju, klientiem, piegādātājiem un sadarbības


  partneriem angļu valodā;- lasīt profesionālos dokumentus un tehnisko dokumentāciju angļu valodā;- sagatavot lietišķās


  sarakstes dokumentus;- lietot elektroniskās datu bāzes. Angļu valodas gramatiskā struktūra un teikumu veidošana. 


  Programmas stundu skaits: 80 (5 mēneši)


  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36,00


  Ozolu iela 1, Gulbene


   Pils iela 21, Alūksne


   Latgales iela 20, Rēzekne


   Rīgas iela 4, Madona 


   Pilskalna iela 14, Bauska


   Brīvības ielā 208, Jēkabpils


   Kooperatīvā iela 6 un Daugavpils iela 34, Preiļi


   Vienības iela 101, Kārsava  Programma: Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana


  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma 


  Nozare: Mūžizglītības kompetences


  Priekšzināšanu līmenis:  Bez priekšzināšanām


  Programmas īss apraksts: Sekmēt izglītojamā izpratni par kulināro mantojumu un ēdienu gatavošanas tradīcijām kā


  vienu no latviskās kultūridentitātes aspektiem. Attīstīt izglītojamā prasmes: 1. Atpazīt kultūridentitāti raksturojošus


  indikatorus un ēdienu/pārtikas produktu gatavošanas tradīcijas kā vienu no indikatoriem. 2. Izmantot latviešu


  virtuvei raksturīgos produktus, ēdienus un tradicionālās gatavošanas tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā. 3.


  Identificēt ES noteiktos marķējumus produktiem „Garantēta tradicionālā īpatnība” un to reģistrēšanas kārtību. 4.


  Pagatavot un pasniegt latviešu nacionālās virtuves ēdienus/produktus, ievērojot tradicionālo gatavošanas īpatnību


  kopumu, prezentēt tos kā vienu no latviskās kultūridentitātes iezīmēm. 


  Programmas stundu skaits: 60 (4 mēneši)


  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 27,00


  Ozolu iela 1, Gulbene


   Pils iela 21, Alūksne 


   Latgales iela 20, Rēzekne


   "Agri", Prauliena, kafejnīca-viesu nams ,,Apiņu Kalte" Madonas novads, Rīgas iela 4, Madona 


   Pilskalna iela 14, Bauska


   Kooperatīvā iela 6 un Daugavpils iela 34, Preiļi


   


  * mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt


  arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!  KAS VAR PIETEIKTIES


  strādājošie: 


   vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ⦁ ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību,


  vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)⦁ jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas


  atvaļinājumā 


  priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits: 


   vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:  


   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki


   kvalificēti strādnieki un amatnieki


   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri


   vienkāršajās profesijās strādājošie


   vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam" bēgļiem


  un personām ar alternatīvo statusu  PIEEJAMAIS ATBALSTS


   pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija  sadarbības pašvaldībās karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā  NVA filiālē


  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti⦁ atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem


  ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu


  Pieteikšanās elektroniski mājas lapā: www.macibaspieaugusajiem.lv
  Informācija par apmācību:


   SIA mācību centrā ,,AUSTRUMVIDZEME” no 9:00-17:00:


   Gulbenē, Ozolu ielā 1, Sandra Kursīte, info@austrumvidzeme.lv, 64471286


   Rēzeknē, Latgales ielā 20, Biruta Buharina,  birutabux@inbox.lv, 26445987


   Ludzā, Rūpniecības ielā 4, Arvīds Urtāns,  urtaansarvids@inbox.lv, 28304725


   Bauskā, Pilskalna ielā 14, Ērika Pulkstene, erika.pulkstene@gmail.com, 29133537


   Madonā, Rīgas ielā 4, Inese Skraustiņa, fortuna79@inbox.lv, 28383130


  Preiļos, Kooperatīvā ielā 6, Inga Proma, kadmija2@inbox.lv, 25996963


   Alūksnē, Helēnas ielā 52, Valdis Zadumins, gbvj@inbox.lv, 26555503


   Balvos, Brīvības ielā 55, Vera Klints, ⦁ av.balvi@inbox.lv,  29167198


  Jēkabpilī, Brīvības iela 208, Anželika Unbraško-Gramane, ⦁ gramane@inbox.lv, 28684297


  Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: info@austrumvidzeme.lv, t. 64471286  16/07/2019, 18:11:18

« Iepriekšējā lapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nākamā lapa »