Austrumvidzeme

Kuponu apmācība • Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām

  Projekta mērķis: lai bezdarba riskam pakļautās personas varētu papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tiek nodrošināta iespēja pieaugušo iesaistei mūžizglītībā atbilstoši šādām izglītības programmām:

  1.  profesionālās pilnveides programmas

  2.  neformālās izglītības programmas


   Izmantojot kuponu sistēmu, izglītības programmu, kurā nepieciešama bezdarba riskam pakļautās personas apmācība, nosaka pati bezdarba riskam pakļautā persona sadarbībā ar karjeras konsultantu. 

  Dalībai mūžizglītības pasākumos var pieteikties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu), kura atbilst šādiem nosacījumiem:

  1. ir vecumā no 25 gadiem;

  2. atrodas darba tiesiskajās attiecībās (iesniedz personas apliecinājumu ) vai ir pašnodarbināta persona (uzrāda statusu apliecinošu dokumentu);

  3. pēdējā formālā vai neformālā izglītība ir iegūta vismaz pirms gada vai agrāk;

  4. pēc reģistrācijas NVA filiālē ir saņemts karjeras konsultanta atzinums par nepieciešamību iesaistīties konkrētās izglītības programmas apguvē.

  Lai saņemtu karjeras konsultāciju un mūžizglītības kuponu mācībām izvēlētajā izglītības iestādē, jāreģistrējas jebkurā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā. Izglītības programmu, kurā nepieciešama apmācība, izvēlas pati persona sadarbībā ar NVA karjeras konsultantu. Mūžizglītības pasākumos ir atbalstīta iesaiste mūžizglītībā profesionālās pilnveides programmās (no 160 stundām) un neformālās izglītības programmās (no 24 līdz 159 stundām). NVA sedz mācību maksu par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi – līdz 250 latiem, savukārt par neformālās izglītības programmas apguvi – līdz 3 latiem par stundu, bet kopā ne vairāk kā 250 latus. Ja izvēlētās izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpība personai jāsedz pašai.

  NVA izsniedz mūžizglītības kuponu pilnā apmērā līdz 250 latiem, ja persona atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  1. ir noteikta invaliditāte (iesniedz invaliditātes apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu);

  2. ir atzīta par trūcīgu (iesniedz pašvaldības izziņas kopiju par trūcīgas personas statusu, uzrādot oriģinālu).

  3. līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);

  4. ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (iesniedz bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālu).


  Personas, kuras neatbilst minētajiem kritērijiem, pašas nodrošina līdzmaksājumu 10% apmērā no NVA izsniegtā mūžizglītības kupona vērtības. Mūžizglītības kupona maksimālā vērtība šīm personām nepārsniedz 225 latus.

  Projektā kopumā līdz 2013.gadam plānots iesaistīt 20 200 personas, no tām 2010.g. – 3400 personas.

  Reģistrēties pasākumam var visās NVA filiālēs, uzrādot aizpildītu personas apliecinājumu, pasi un iepriekš minētos dokumentus.

   


  Kā pieteikties Mūžizglītības pasākumam un saņemt kuponu? Izmanto šo shēmu